Настоящата секция предоставя информация относно дейностите по балансиране

Публични консултации на проект на решение за определяне на стойности на параметрите по чл. 25 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране валидни за газовата година 2023/2024

   

Публични консултации на проект на решение за определяне на стойности на параметрите по чл. 25 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране валидни за газовата година 2022/2023

   

Публични консултации на проект на решение за определяне на стойности на параметрите по чл. 25 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране валидни за газовата година 2021/2022