Сигнали за нарушения по Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения могат да бъдат подадени по някой от следните начини:
 
  • Чрез нарочна пощенска кутия, поставена на партерния етаж в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД
  • Чрез електронна поща на следния електронен адрес: whistleblower@bulgartransgaz.bg 
  • Чрез телефонен номер +359 (0) 2 939 6245
  • Чрез лична среща, предварително уговорена на тел.+359 (0) 2 939 62 45
  • Формуляр за регистриране на сигнали  или