„Булгартрансгаз“ ЕАД сключи договор за държавно гарантиран заем с нидерландската ИНГ Банк Н.В., чрез ИНГ Банк Н.В – клон София, за финансиране на интерконектора България-Сърбия

На събитието присъстваха бившият еврокомисар по предприемачество и индустрия г-н Гюнтер Ферхойген, представители на технологичните лидери Solar Turbines Europe и Honeywell, Община Враца и други

„Булгартрансгаз“ ЕАД и Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда приключиха процедура по финансово одитиране на разходите по проекта „Рехабилитация, модернизация и разширяване на българската преносна система - Фаза 2“

На 01.12.2022 г. беше подновен Меморандумът за разбирателство за „Вертикалния газов коридор“

"Булгартрансгаз" ЕАД публикува покана за подаване на оферти за предоставяне на банково финансиране под формата на кредит за финансиране на инвестиционни разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД във връзка с ПОИ 6.8.3. Междусистемна газова връзка България–Сърбия

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

В изпълнение на Заповед №Е-РД-16-609 на Министерство на Енергетиката на Република България от 01.11.2022 г., „Булгатрансгаз“ ЕАД удължава периода за нагнетяване до 07:00 ч. на 11.11.2022 г. считано от 01.11.2022 г.

Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и операторът на газопреносната система на Република Северна Македония „ГА-МА“ АД подписаха Споразумение за междусистемно свързване за точката Кюстендил/Жидилово

Изпълнителният директор на българския газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД г-н Владимир Малинов и генералният директор на молдовския държавен газов доставчик „Енергоком“ С.А.

Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД г-н Владимир Малинов по време на международната конференция „Източно Средиземноморие и Югоизточна Европа“