main slider main slider main slider
Настоящата секция предоставя информация относно условията за достъп до газопреносната мрежа на "Булг ...
Чрез Регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP) „Булгартрансгаз“ ЕАД: ...
CDP
Платформата за търговско диспечиране (CDP - Commercial Dispatching Platform) позволява на ползватели ...
Настоящата секция предоставя информация за важните точки от газопреносната мрежа на „Булгарт ...
„Булгартрансгаз" ЕАД е регистриран като Местно бюро за издаване - LIO (Local issuing office) н ...
В изпълнение на Регламент (ЕО) №715/2009 "Булгартрансгаз" ЕАД публикува информация за ремонтните раб ...

КОИ СМЕ НИЕ?

„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. Дружеството следва политика на прозрачно и отговорно поведение и работи за гарантиране на условия на сигурност и устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и рег ...

Прочети още

БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДЕСЕТГОДИШНИ ПЛАНОВЕ, ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПРОЕКТИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС   ДЕСЕТГОДИШНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ Плановете за развитие на инфраструктурата за пренос и съхранение на „Булгартрансгаз“ ЕАД са отразени в следните докуме ...

Прочети още