"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

уведомява всички заинтересовани лица за това, че във всички обекти на дружеството се извършва контрол на здравословното състояние на всички посетители преди допускане до обекта.

Посетители, за които има съмнения за влошено здравословно състояние или не разполагат с лични предпазни средства няма да бъдат допускани до съответния обект на дружеството.