„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД - ПГХ Чирен 

търси да назначи мотивиран специалист за работа на длъжност: ГЕОЛОГ

- подробно описание на обявата;

Очакваме Вашите:
   1. Мотивационно писмо;
   2. Автобиография /европейски формат/;
   3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации;
   4. Копие от документи за трудов стаж.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност.
Данните, които се предоставят са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален ред на съхранение и защита.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени за следващия етап от подбора.

Моля изпращайте Вашите документи до 16.30 ч. на 29.02.2024 г. на: e-mail: chiren@bulgartransgaz.bg

Или на адрес: ,,Булгартрансгаз" ЕАД ПГХ Чирен, пощенски код 3050, с. Чирен, община Враца.

Телефон за контакти: 02/9396296.